Teambuilding

Teambuildingsövning – Tillsammans ska alla komma över snöret utan att nudda det
Teambuildningsövning – Sätta upp ett tält med förbundna ögon och en coach på sidan som berättar hur
Äventyrsbanan
Äventyrsbanan